guj.ooo શું છે?

guj.oooએ સૌપ્રથમ એવું પ્લેટફોર્મ છે જે ગુજરાતના નાગરિકોને તેમની ઓનલાઇન ડિજીટલ ઓળખનું સર્જન કરવાની મંજૂરી આપે છે. તમાર ડિજીટલ ઓળખોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થશે

  • તમારું અંગત વેબ એડ્રેસ URL
  • અંગત ઇમેઇલ આઇડી
  • 10GB સુધીની સુરક્ષિત સ્ટોરેજ સ્પેસ

વધુમાં તમે, guj.ooo પ્લેટફોર્મ પર સાઇન અપ કરો અને તમારું આધાર કાર્ડ ચકાસો કે અસંખ્ય પ્રકારની વિશિષ્ઠ ઓફરો, ફાયદાઓ અને ખાતરીદાયક ભેટ મેળવશો

guj.ooo ઓળખ શા માટે?

guj.ooo અસખ્ય ફાયદાઓ આપે છે

  • અંગત વેબ એડ્રેસ URL જે આધાર દ્વારા ચકાસેલ છે
  • મફત ઇમેઇલ
  • મફત 10GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ
  • સુરક્ષિત દસ્તાવેજ અપલોડ કરવો અને સંચાલિત કરવો
  • વિશિષ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફરો અને ખાતરીદાયક ભેટો*